Företagsevent

"Årets viktigaste höjdpunkt för företaget och dess anställda är kick-offen. Det är nu som nya strategier skall införlivas i organisationen och företaget har möjlighet att ge sin personal den uppskattning de förtjänar. Det nya året har börjat och med samlad kraft och energi ska resultaten stiga. Detta kräver att alla är med på båten som ska sätta segel och genom en kombinerad konferens och teambildningsvistelse får många företag detta att ske. En kick-off hjälper till att stärka företagskulturen och organisationen i stort. Men hur en kick-off ska se ut finns det inga regler eller ramar för. Ert företag och er fantasi sätter gränserna." Se hela utdraget här!